Gevecht

Je wordt datgene waartegen je vecht.
Vecht je tegen boosheid, dan ben je altijd boos.
Vecht je tegen verdriet, dan ben je altijd verdrietig.
Vecht je tegen verwarring, dan ben je altijd verward.
Vecht je tegen lijden, dan zul je altijd lijden.
We denken dat we bepaalde gevoelstoestanden
bevechten omdat ze er zijn, maar feitelijk zijn ze er
omdat we ze bevechten.

– Adyashanti