24 Wedergeboorte

Lente is het seizoen van hoop en vernieuwing. Aangemoedigd door de toename van licht en warmte voelen we de energie om actie te ondernemen en dat weifelende nieuwe begin te dwingen tot een vol ontwaken.

Simpelweg notie nemen van het feit dat het seizoen verandert, is soms al genoeg om een verandering in jezelf teweeg te brengen

 Als de winter het seizoen was van de rouw, sta het de lichte lentewind dan toe om de laatste restjes verdriet weg te blazen. Was winter het seizoen waarin je ziek was, laat je dan genezen door de frisse lente. Als winter het seizoen was van verlies, wees je dan extra bewust van al het nieuwe leven en alle wedergeboorte om je heen. Als jouw winter werd overheerst door stilte, nodig de lentevogels dan uit om met hun gezang de muziek weer terug te brengen in je leven.

Was je winter-hopeloos, maak dan vrienden met al die kleine tekenen van hoop in de natuur die lijken te willen zeggen: ‘Nieuwe dag vandaag! Vandaag begin ik iets nieuws wat helemaal vanuit mezelf komt. Vandaag leef ik en daar ben ik dankbaar voor. Vandaag zie ik hoe liefde zichtbaar is in alle wonderen van de natuur en fluister ik een zacht maar krachtig: ja.’

Tijdens de herfst nodigt de natuur ons uit om ons terug te trekken in onszelf als we ons, net als de bomen die hun bladeren loslaten, voorbereiden om de zomer los te laten. In het spel van de seizoenen staat de lente diametraal tegenover de herfst en net als de herfst nodigt de lente ons uit om los te laten. Observeer de stilte die zich tijdens de winterslaap aan je liet zien en laat haar gaan. Dit is niet dezelfde manier van loslaten als in de herfst, geen ‘volledig losmaken van’.

Dit loslaten behelst eerder het (h)erkennen dat een nieuwe fase zich aandient. Om die te kunnen verwelkomen, moet je nu eenmaal die bekende ‘kriebelfase’ doorlopen, alsof je vervelt en nieuwe huid zich vormt onder de oude.

Rusteloosheid kan een oproep zijn om in actie te komen. We nemen de situatie in ogenschouw om te zien welke andere mogelijkheden er nog meer vragen om verkenning. Soms weerhoudt die neiging tot actie (en het per se willen oplossen van problemen) ons er júist van om die rusteloosheid rustig waar te nemen en erop te vertrouwen dat dit ervoor zal zorgen dat de wedergeboorte op natuurlijke wijze plaatsvindt.

-inspirerendleven

De lente is het seizoen van opkomende energie, levendige activiteit, een nieuw begin, groei, hoop, optimisme, uitbundigheid en creativiteit.

-seniorennet

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *